Kiểm tra Vibrio Cholerae O1

  • Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test

    Kiểm tra nhanh kháng nguyên Vibrio cholerae O1

    REF 501050 Sự chỉ rõ 20 thử nghiệm / hộp
    Nguyên tắc phát hiện Xét nghiệm sắc ký miễn dịch Mẫu vật Phân
    Mục đích sử dụng Thiết bị xét nghiệm nhanh kháng nguyên StrongStep® Vibrio cholerae O1 (Phân) là phương pháp xét nghiệm miễn dịch trực quan nhanh chóng để phát hiện định tính, giả định Vibrio cholerae O1 trong mẫu phân người.Bộ dụng cụ này được thiết kế để hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn Vibrio cholerae O1.