Kiểm tra Vibrio Cholerae O1

  • Vibrio cholerae O1 Test

    Kiểm tra Vibrio cholerae O1

    ĐẶT VẤN ĐỀ Dịch tả, do V.cholerae serotype O1 gây ra, tiếp tục là một căn bệnh nguy hiểm có ý nghĩa toàn cầu ở nhiều nước đang phát triển. Về mặt lâm sàng, bệnh tả có thể từ khu trú không triệu chứng đến tiêu chảy nặng với mất nước nhiều, dẫn đến mất nước, rối loạn điện giải và tử vong. V. cholerae O1 gây ra bệnh tiêu chảy xuất tiết này bằng cách xâm nhập vào ruột non và sản sinh ra độc tố vi khuẩn tả mạnh, Vì bệnh lý lâm sàng và dịch tễ học ...