Neisseria gonorrhoeae

  • Neisseria gonorrhoeae

    Neisseria gonorrhoeae

    Xét nghiệm nhanh Kháng nguyên StrongStep® Neisseria gonorrhoeae là một xét nghiệm miễn dịch dòng chảy bên nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên Neisseria gonorrhoeae trong mẫu ngoáy niệu đạo nam và cổ tử cung nữ. Lợi ích Chính xác Độ nhạy cao (97,5%) và độ đặc hiệu cao (97,4%) theo kết quả của 1086 trường hợp thử nghiệm lâm sàng. Nhanh chóng Chỉ cần 15 phút. Thân thiện với người dùng Quy trình một bước để phát hiện trực tiếp kháng nguyên. Không có thiết bị Các bệnh viện hoặc phòng khám ...