Bản giới thiệu sản phẩm

Độ pH âm đạo: một thiết bị tự đo lường để chẩn đoán kịp thời các rối loạn

Hiệu quả chẩn đoán của Thiết bị Kiểm tra Nhanh Candida ablicans Mới và Tầm quan trọng của một số Yếu tố Nguy cơ của Bệnh nấm Candida Vulvovaginal ở Thành phố Mosul

PH âm đạo như một chất đánh dấu

Papid và chẩn đoán điểm chăm sóc đơn giản cho STIs

Chiến lược toàn cầu về phòng chống và kiểm soát các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục

Từ Băng ghế đến Đầu giường_ Thiết lập một con đường cho việc dịch các chẩn đoán STI được cải thiện vào cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở các nước đang phát triển

Hướng dẫn điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục 2010