Xét nghiệm vi khuẩn âm đạo

  • Bacterial vaginosis Test

    Kiểm tra viêm âm đạo do vi khuẩn

    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Thiết bị kiểm tra nhanh bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn (BV) StrongStep® dùng để đo pH âm đạo để hỗ trợ chẩn đoán viêm âm đạo do vi khuẩn. MỞ ĐẦU Giá trị pH âm đạo có tính axit từ 3,8 đến 4,5 là yêu cầu cơ bản để hệ thống bảo vệ âm đạo của cơ thể hoạt động tối ưu. Hệ thống này có thể tránh được sự xâm lấn của mầm bệnh và sự xuất hiện của nhiễm trùng âm đạo. Sự bảo vệ quan trọng nhất và tự nhiên nhất chống lại probl ...