Xét nghiệm vi khuẩn âm đạo

  • Bacterial vaginosis Rapid Test

    Xét nghiệm nhanh viêm âm đạo do vi khuẩn

    REF 500080 Sự chỉ rõ 50 thử nghiệm / hộp
    Nguyên tắc phát hiện Giá trị PH Mẫu vật Tiết dịch âm đạo
    Mục đích sử dụng Bước mạnh mẽ®Thiết bị kiểm tra nhanh nhiễm khuẩn âm đạo (BV) nhằm đo độ pH âm đạo để hỗ trợ chẩn đoán viêm âm đạo do vi khuẩn.