Xét nghiệm sàng lọc tiền ung thư cổ tử cung và ung thư

  • Screening Test for Cervical Pre-cancer and Cancer

    Xét nghiệm sàng lọc tiền ung thư cổ tử cung và ung thư

    REF 500140 Sự chỉ rõ 20 thử nghiệm / hộp
    Nguyên tắc phát hiện Xét nghiệm sắc ký miễn dịch Mẫu vật Tăm bông cổ tử cung
    Mục đích sử dụng Xét nghiệm Tầm soát Strong Step® cho tiền ung thư cổ tử cung và ung thư tự hào có thế mạnh là tầm soát tiền ung thư và tiền ung thư cổ tử cung chính xác và hiệu quả hơn so với phương pháp DNA.