Kiểm tra kháng nguyên HSV 1/2

  • HSV 12 Antigen Test

    Kiểm tra kháng nguyên HSV 12

    REF 500070 Sự chỉ rõ 20 thử nghiệm / hộp
    Nguyên tắc phát hiện Xét nghiệm sắc ký miễn dịch Mẫu vật Tăm bông tổn thương da
    Mục đích sử dụng Thử nghiệm nhanh kháng nguyên StrongStep® HSV 1/2 là một bước tiến đột phá trong chẩn đoán HSV 1/2 vì nó được chỉ định để phát hiện định tính kháng nguyên HSV, tự hào có độ nhạy và độ đặc hiệu cao.