Trichomonas Vaginalis / Candida

  • Trichomonas vaginalis &Candida

    Trichomonas vaginalis & Candida

    Combo xét nghiệm nhanh StrongStep® StrongStep® Trichomonas / Candida là xét nghiệm miễn dịch dòng bên nhanh để phát hiện định tính các kháng nguyên trichomonas vaginalis / candida albicans từ tăm bông âm đạo. Quyền lợi nhanh chóng Chỉ cần 10 phút. Tiết kiệm thời gian và chi phí Một lần xét nghiệm hai bệnh chỉ với một miếng gạc. Phát hiện đồng thời Phân biệt rõ ràng hai đĩa đệm. Thân thiện với người dùng Dễ dàng thực hiện và giải thích bởi tất cả nhân viên y tế. Lưu trữ nhiệt độ phòng Đặc điểm ...