Trichomonas Vaginalis / Candida

  • Trichomonas/Candida Antigen Combo Rapid Test

    Xét nghiệm nhanh kết hợp kháng nguyên trihomonas / Candida

    REF 500060 Sự chỉ rõ 20 thử nghiệm / hộp
    Nguyên tắc phát hiện Xét nghiệm sắc ký miễn dịch Mẫu vật Tiết dịch âm đạo
    Mục đích sử dụng Combo xét nghiệm nhanh StrongStep® StrongStep® Trichomonas / Candida là xét nghiệm miễn dịch dòng bên nhanh để phát hiện định tính các kháng nguyên trichomonas vaginalis / candida albicans từ tăm bông âm đạo.