Giardia Lamblia

  • Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device

    Thiết bị kiểm tra nhanh kháng nguyên Giardia lamblia

    REF 501100 Sự chỉ rõ 20 thử nghiệm / hộp
    Nguyên tắc phát hiện Xét nghiệm sắc ký miễn dịch Mẫu vật Phân
    Mục đích sử dụng Thiết bị xét nghiệm nhanh kháng nguyên StrongStep® Giardia lamblia (Phân) là phương pháp xét nghiệm miễn dịch trực quan nhanh chóng để phát hiện định tính, giả định Giardia lamblia trong mẫu phân người.Bộ dụng cụ này được thiết kế để hỗ trợ chẩn đoán nhiễm Giardia lamblia.