Kiểm tra kháng nguyên Strep B

  • Strep B Antigen Test

    Kiểm tra kháng nguyên Strep B

    REF 500090 Sự chỉ rõ 20 thử nghiệm / hộp
    Nguyên tắc phát hiện Xét nghiệm sắc ký miễn dịch Mẫu vật Ngoáy âm đạo phụ nữ
    Mục đích sử dụng StrongStep® Strep B antigen Rapid Test là một xét nghiệm miễn dịch trực quan nhanh chóng để phát hiện định tính kháng nguyên Streptococcal Nhóm B trong tăm bông âm đạo của phụ nữ.