Trichomonas Vaginalis

  • Trichomonas vaginalis Antigen Rapid Test

    Thử nghiệm nhanh kháng nguyên Trichomonas vaginalis

    REF 500040 Sự chỉ rõ 20 thử nghiệm / hộp
    Nguyên tắc phát hiện Xét nghiệm sắc ký miễn dịch Mẫu vật Tiết dịch âm đạo
    Mục đích sử dụng Xét nghiệm nhanh kháng nguyên StrongStep® Trichomonas vaginalis là một xét nghiệm miễn dịch dòng chảy bên nhanh chóng để phát hiện định tính các kháng nguyên Trichomonas vaginalis trong tăm bông âm đạo.