Thử nghiệm procalcitonin

  • Procalcitonin Test

    Thử nghiệm procalcitonin

    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Thử nghiệm StrongStep® Procalcitonin là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh để phát hiện bán định lượng Procalcitonin trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Nó được sử dụng để chẩn đoán và kiểm soát điều trị nhiễm trùng nặng do vi khuẩn và nhiễm trùng huyết. GIỚI THIỆU Procalcitonin (PCT) là một protein nhỏ bao gồm 116 gốc axit amin với trọng lượng phân tử khoảng 13 kDa, được mô tả lần đầu tiên bởi Moullec và cộng sự. vào năm 1984. PCT được sản xuất bình thường trong C-cel ...