Kiểm tra Vibrio Cholerae O1 / O139

  • Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test

    Thử nghiệm nhanh kết hợp kháng nguyên Vibrio cholerae O1 / O139

    REF 501070 Sự chỉ rõ 20 thử nghiệm / hộp
    Nguyên tắc phát hiện Xét nghiệm sắc ký miễn dịch Mẫu vật Phân
    Mục đích sử dụng Thử nghiệm nhanh kết hợp kháng nguyên StrongStep® Vibrio cholerae O1 / O139 là một xét nghiệm miễn dịch trực quan nhanh chóng để phát hiện định tính, giả định Vibrio cholerae O1 và / hoặc O139 trong mẫu phân người.Bộ dụng cụ này được thiết kế để hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn Vibrio cholerae O1 và / hoặc O139.