Kiểm tra Vibrio Cholerae O1 / O139

  • Vibrio cholerae O1-O139 Test

    Kiểm tra Vibrio cholerae O1-O139

    ĐẶT VẤN ĐỀ Dịch tả do V.cholerae serotype O1 và O139 gây ra, tiếp tục là một căn bệnh có ý nghĩa toàn cầu nghiêm trọng ở nhiều nước đang phát triển. Về mặt lâm sàng, bệnh tả có thể từ khu trú không triệu chứng đến tiêu chảy nặng với mất nước nhiều, dẫn đến mất nước, rối loạn điện giải và tử vong. V.cholerae O1 / O139 gây ra bệnh tiêu chảy xuất tiết này bằng cách khu trú ở ruột non và sản sinh ra độc tố vi khuẩn tả mạnh, Do lâm sàng và ...