Xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 IgG / IgM

 • SARS-CoV-2 IgM/IgG Antibody Rapid Test

  Xét nghiệm nhanh kháng thể IgM / IgG SARS-CoV-2

  REF 502090 Sự chỉ rõ 20 thử nghiệm / hộp
  Nguyên tắc phát hiện Xét nghiệm sắc ký miễn dịch Mẫu vật Máu toàn phần / Huyết thanh / Huyết tương
  Mục đích sử dụng Đây là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh chóng để phát hiện đồng thời các kháng thể IgM và IgG đối với vi rút SARS-CoV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của con người.

  Thử nghiệm được giới hạn ở Hoa Kỳ để phân phối cho các phòng thí nghiệm được CLIA chứng nhận để thực hiện thử nghiệm có độ phức tạp cao.

  Thử nghiệm này chưa được FDA xem xét.

  Kết quả âm tính không loại trừ trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 cấp tính.

  Kết quả từ xét nghiệm kháng thể không được sử dụng để chẩn đoán hoặc loại trừ nhiễm SARS-CoV-2 cấp tính.

  Kết quả dương tính có thể do nhiễm các chủng coronavirus không phải SARS-CoV-2 trong quá khứ hoặc hiện tại, chẳng hạn như coronavirus HKU1, NL63, OC43, hoặc 229E.