Dung dịch nhuộm huỳnh quang nấm

  • Fungal fluorescence staining solution

    Dung dịch nhuộm huỳnh quang nấm

    FungusClearTMDung dịch nhuộm huỳnh quang nấm được sử dụng để xác định nhanh các bệnh nhiễm nấm khác nhau trong bệnh phẩm lâm sàng tươi hoặc đông lạnh của người, mô nhúng parafin hoặc glycol methacrylate. Các bệnh phẩm điển hình bao gồm cạo, móng tay và tóc của bệnh nấm da như lang ben, lang ben và lang ben, nấm da ung thư, nấm da đầu, lang ben. Cũng bao gồm đờm, rửa phế quản phế nang (BAL), rửa phế quản, và sinh thiết mô từ bệnh nhân nhiễm nấm xâm lấn.