Candida Albicans

  • Candida Albicans Antigen Rapid Test

    Xét nghiệm nhanh kháng nguyên Candida Albicans

    REF 500030 Sự chỉ rõ 20 thử nghiệm / hộp
    Nguyên tắc phát hiện Xét nghiệm sắc ký miễn dịch Mẫu vật Gạc cổ tử cung / niệu đạo
    Mục đích sử dụng Thử nghiệm nhanh kháng nguyên StrongStep® Candida albicans là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch phát hiện kháng nguyên mầm bệnh trực tiếp từ các miếng gạc âm đạo.