Kiểm tra Rotavirus

  • Rotavirus Test

    Kiểm tra Rotavirus

    ĐẶT VẤN ĐỀ Rotavirus là tác nhân phổ biến nhất gây ra viêm dạ dày ruột cấp tính, chủ yếu ở trẻ nhỏ. Việc phát hiện ra nó vào năm 1973 và sự liên quan của nó với bệnh viêm dạ dày-ruột ở trẻ sơ sinh là một tiến bộ rất quan trọng trong việc nghiên cứu bệnh viêm dạ dày ruột không do nhiễm vi khuẩn cấp tính. Rotavirus lây truyền qua đường miệng - đường phân với thời gian ủ bệnh từ 1-3 ngày. Mặc dù các mẫu vật được thu thập trong ngày thứ hai và thứ năm của bệnh là lý tưởng để phát hiện kháng nguyên ...