Kiểm tra Rotavirus

  • Rotavirus Antigen Rapid Test

    Thử nghiệm nhanh kháng nguyên Rotavirus

    REF 501010 Sự chỉ rõ 20 thử nghiệm / hộp
    Nguyên tắc phát hiện Xét nghiệm sắc ký miễn dịch Mẫu vật Phân
    Mục đích sử dụng StrongStep® Rotavirus antigen Test nhanh là một xét nghiệm miễn dịch trực quan nhanh chóng để phát hiện định tính, giả định virus rota trong mẫu phân người.