Xét nghiệm kháng thể H. Pylori

  • H. pylori Antibody Test

    Xét nghiệm kháng thể H. pylori

    Bước mạnh mẽ®Thiết bị xét nghiệm nhanh kháng thể H. pylori (Máu toàn phần / Huyết thanh / Huyết tương) là một xét nghiệm miễn dịch trực quan nhanh chóng để phát hiện định tính các kháng thể IgM và IgG cụ thể đối với Helicobacter pylori trong mẫu máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của con người. Bộ dụng cụ này được dùng để hỗ trợ chẩn đoán nhiễm H. pylori.