Xét nghiệm kháng thể H. Pylori

  • H. pylori Antibody Rapid Test

    Xét nghiệm nhanh kháng thể H. pylori

    REF 502010 Sự chỉ rõ 20 thử nghiệm / hộp
    Nguyên tắc phát hiện Xét nghiệm sắc ký miễn dịch Mẫu vật Máu toàn phần / Huyết thanh / Huyết tương
    Mục đích sử dụng StrongStep® H. pylori Antibody Test nhanh là một xét nghiệm miễn dịch trực quan nhanh chóng để phát hiện định tính các kháng thể IgM và IgG cụ thể đối với Helicobacter pylori bằng máu toàn phần / huyết thanh / huyết tương của con người làm bệnh phẩm.