Thử nghiệm nhanh PROM

  • PROM Rapid Test

    Thử nghiệm nhanh PROM

    REF 500170 Sự chỉ rõ 20 thử nghiệm / hộp
    Nguyên tắc phát hiện Xét nghiệm sắc ký miễn dịch Mẫu vật Tiết dịch âm đạo
    Mục đích sử dụng Xét nghiệm nhanh StrongStep® PROM là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính, được diễn giải trực quan để phát hiện IGFBP-1 từ nước ối trong dịch tiết âm đạo khi mang thai.