Kiểm tra Adenovirus

  • Adenovirus Antigen Rapid Test

    Thử nghiệm nhanh kháng nguyên Adenovirus

    REF 501020 Sự chỉ rõ 20 thử nghiệm / hộp
    Nguyên tắc phát hiện Xét nghiệm sắc ký miễn dịch Mẫu vật Phân
    Mục đích sử dụng StrongStep® Adenovirus Antigen Test Rapid là một xét nghiệm miễn dịch trực quan nhanh chóng để phát hiện giả định định tính adenovirus trong mẫu phân người