Kiểm tra Salmonella

  • Salmonella Antigen Rapid Test

    Kiểm tra nhanh kháng nguyên Salmonella

    REF 501080 Sự chỉ rõ 20 thử nghiệm / hộp
    Nguyên tắc phát hiện Xét nghiệm sắc ký miễn dịch Mẫu vật Phân
    Mục đích sử dụng Thử nghiệm nhanh kháng nguyên StrongStep® Salmonella là một xét nghiệm miễn dịch trực quan nhanh chóng để phát hiện định tính, giả định Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Salmonella choleraesuis trong mẫu phân người.Bộ dụng cụ này được dùng để hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn Salmonella.