Kiểm tra nhanh Strep

  • Strep A Rapid Test

    Kiểm tra nhanh Strep

    REF 500150 Sự chỉ rõ 20 thử nghiệm / hộp
    Nguyên tắc phát hiện Xét nghiệm sắc ký miễn dịch Mẫu vật Ngoáy họng
    Mục đích sử dụng Thiết bị xét nghiệm nhanh StrongStep® Strep A là phương pháp xét nghiệm miễn dịch nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên Liên cầu nhóm A (Liên cầu khuẩn nhóm A) từ các mẫu tăm bông hỗ trợ chẩn đoán viêm họng do Liên cầu khuẩn Nhóm A hoặc để xác nhận nuôi cấy.