Kiểm tra nhanh kháng nguyên StrongStep® SARS-CoV-2 được đưa vào danh sách đánh giá TÌM

Thử nghiệm nhanh kháng nguyên StrongStep® SARS-CoV-2 không có trong danh sách đánh giá TÌM.Quỹ Chẩn đoán Mới Sáng tạo (FIND), là một tổ chức chuyên đánh giá hiệu suất của các bộ dụng cụ hợp tác chiến lược với WHO.

FIND EVALUATION OF SARS-COV-2 ANTIGEN (AG) DETECTING TESTS

Thời gian đăng: 10-1021 tháng 12