Sản phẩm của chúng tôi đã lọt vào danh sách thiết bị chẩn đoán invitro coronavirus được miễn trừ của Vương quốc Anh!