Kiểm tra nhanh kháng nguyên StrongStep® SARS-CoV-2 Vào danh sách chung của EU về vệ sinh và an toàn thực phẩm

Kiểm tra nhanh kháng nguyên StrongStep® SARS-CoV-2 Vào danh sách chung của EU về vệ sinh và an toàn thực phẩm, là một trong số ít các nhà sản xuất có độ nhạy 100% khi giá trị CT nhỏ hơn 25%.

covid-19_rat_common-list_en-1

Thời gian đăng: 10-1021 tháng 12